Płatności żłobek

Czesne od 01.09.2022 r. wynosi 1500 zł.

W roku 2022 korzystamy z Dotacja UMK (dofinansowanie) wynosi 1,70 zł. za godzinę opieki nad dzieckiem. Kwota czesnego obejmuje pobyt Dziecka w żłobku do 10 godzin dziennie. Dotacja UMK za godzinę opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności wynosi 2,40 zł (dotacja na dzieci niepełnosprawne objęte opieką placówki-przeznaczona dla podmiotów świadczących opiekę na refundację części kosztów związanych z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym).

Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku ponad 10 godzin dziennie – 20 zł za każde rozpoczęte 15 min.
 Czesne z Projektu UE 347,84 zł

 

Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-526 Kraków,
tel. 12 616 92 84 e-mail: bz.umk@um.krakow.pl

Wpisowe

Wpisowe (bezzwrotne) na cały rok szkolny – 500 zł.

W ramach wpłaconego wpisowego Żłobek Fiku Miku gwarantuje:

  • materiały plastyczne m.in.: plastelina, kredki, bloki, papier kolorowy itp.
  • ręczniki,
  • środki czystości – mydło, chusteczki higieniczne.

Wpłaty należy dokonywać na konto do 10 dnia każdego miesiąca.

 

Odpłatność należy uiszczać na podany nr rachunku bankowego do 10 dnia każdego miesiąca. Za opóźnienia w opłatach będą naliczane odsetki ustawowe.

WZÓR PRZELEWU:

ERKO Kinga Kuciel
ul. Gwieździsta 7
30-383 Kraków
ING BANK ŚLĄSKI S.A. 07 1050 1445 1000 0092 1514 5807

Tytuł przelewu:
Opłata za żłobek za miesiąc ……., imię i nazwisko dziecka

Skip to content