Płatności przedszkole

Od 01.01.2017r. Niepubliczne Przedszkole Fiku Miku zostało przekształcone w Publiczne Przedszkole Fiku Miku.

Pobyt dziecka 5 godzin dziennie jest bezpłatny, dopłata za pobyt dziecka w przedszkolu za każdą rozpoczętą godzinę ponad wymiar 5 godzin wynosi 1zł, natomiast w przypadku rodzin posiadających Krakowską Kartę Rodzinną 3+ oraz Krakowską Kartę „N”, opłata wynosi 0,50zł za każdą rozpoczętą godzinę.

  Wpłaty należy dokonywać na konto do 10 dnia każdego miesiąca.

  Stawka żywieniowa dzienna wynosi 14 złotych, obejmuje:

  • I śniadanie,
  • II śniadanie,
  • obiad dwu daniowy z kompotem,
  • podwieczorek.

  Istnieje możliwość dostosowania diety do potrzeb dziecka. W takiej sytuacji stawka żywieniowa dzienna wynosi 15 złotych.

  Płatność za catering jest do 10 każdego miesiąca po otrzymaniu rozliczenia za poprzedni miesiąc.

  Czesne i inne opłaty należy wpłacać wyłącznie przelewem na konto: ING Bank Śląski S.A.

  56 1050 1445 1000 0090 8012 2089

  Publiczne Przedszkole Fiku Miku, ul. Gwieździsta 7; 30-383 Kraków

  Skip to content